Mark de Wijs

Directeur | SPO

"Veranderen en met de ontwikkeling meebewegen of –beter– daar zelf initiatief in nemen, is eigenlijk een soort kerncompetentie geworden van deze club."

“ …Veranderen en met de ontwikkelingen meebewegen of – beter – daar zelf initiatief in nemen, is eigenlijk een kerncompetentie geworden van onze club. Dat bepaalt ook voor een groot deel ons bestaansrecht als provider van kennis, of wat dan tegenwoordig geschiktheid heet. Daar moet je ook wel het juiste type voor zijn. Jezelf daar goed bij voelen en ook een voorbeeldrol voor je mensen vervullen: dat werk niet iets is wat je blijft doen omdat je het altijd zo gedaan hebt, maar dat je bezig blijft met hoe je je rol toekomstgericht kunt blijven invullen.”

Want er gebeurt heel veel in de pensioensector. Tien jaar geleden ging het nog over door pensioenbestuurders bestuurde grote sommen geld met hoge rentes en goede rendementen. Dat was de tijd dat we alleen maar hoefden te constateren dat het goed ging. Met de crisis zijn we in heel ander vaarwater terecht gekomen, en is een pensioenfonds besturen in rap tempo een vak geworden. Zo’n bestuurlijke rol vraagt dat je voorbereid bent door goed opgeleid te worden. En als de lat steeds hoger gelegd wordt vanwege complexiteit en de eisen die gesteld worden, dan is dat best een uitdagende opgave.

Dat maakt dat wij in onze rol als partner in geschiktheid voor pensioenfondsbesturen, voortdurend bezig zijn om in dat veranderende speelveld, diensten en advisering aan te bieden die daarbij passen. Wij zijn een stichting, opgericht van, voor en door de sector. Wij worden bestuurd door de pensioensector zelf. Wij hebben dus ook maar één taak te doen, en dat is die geschiktheid van het bestuur te faciliteren en dat goed te doen. Die geschiktheid gaat tegenwoordig ook over meer dan deskundigheid alleen, maar ook over een goede bestuurder zijn. Dus dan heb je het over zaken als competenties, boardroom dynamics, integriteit en het DNA van het eigen fonds door en door kennen. Bestuurlijke geschiktheid is daarmee een uitdagen opdracht voor de pensioenfondsen en dat betekent ook dat wij als organisatie een flinke transitie hebben doorgemaakt: van opleider naar een partner in geschiktheid. We ontwikkelen ons tot HRD adviseur van de pensioenfondsen. Beleid ontwikkelen, geschiktheidsambitie bepalen en die vertalen naar de individuele bestuurder en het faciliteren van permanente educatie. Dat laatste wordt steeds belangrijker want het pensioen domein is enorm breed en ontwikkelt zich op veel terreinen op een duizelingwekkend tempo. Het is schier onmogelijk om dat langs de lijnen van traditioneel onderwijs te doen. Dan zou iedere bestuurder elke dag op cursus moeten en dat kan nu eenmaal niet.

We ontwikkelen daarom een platform dat helemaal gebaseerd is op ‘state of the art’ inzichten over leren. Het moet kort zijn, snel vindbaar audiovisueel en to the point zijn , waarbij steeds het vertrekpunt is : Wat heeft de gebruiker op welk moment en nodig om het werk te optimaal te kunnen doen? Dat noemen we eigenlijk performance support!

We spelen daarmee in op de grote veranderingen die we zien op het gebied van leren. Leren wordt steeds individualistischer, steeds meer maatwerk. Efficiënte leerroutes, rekening houdend met wat iemand al weet of kan, passend bij the moment of need. Een ander belangrijk punt is tijd. Daarom is leren wat je nodig hebt belangrijker dan leren voor de toekomst. Het zijn allemaal mensen met drukke agenda’s , dus het leren moet zich aanpassen aan de agenda en de leervraag van dat moment van de persoon. Dat vraagt nieuwe middelen en media om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden. Het gaat heel snel. E-learning is ook alweer oud, passé. We benaderen het nu via microlearning, daar zal het platform zich op richten. Hoe we dat kunnen doen, en hoe we de kwaliteit van de content daarin kunnen bewaken hebben we onder andere opgehaald door het bezoeken van een aantal congressen in Amerika. Daar zijn ze al veel verder met het via die technologie kennis verspreiden.

De echt onderscheidende van ’t platform dat we nu aan het ontwikkelen zijn, is dat het een intelligente zoekfunctie bevat zodat gepersonaliseerd leren mogelijk is. Er worden leerpaden gecreëerd die precies passen bij iemands profielleren. Mensen bedenken niet zo zeer: “ik heb een leervraag” maar “ik heb een klus en daar moet ik meer over weten”. Of een bestuurder bereidt zich voor op de vergadering en er wordt gesproken over security landing. De bestuurder wil graag meer weten over dit onderwerp. Vanuit het platform kan hij doorklikken naar een filmpje, om dat meteen te bekijken. Zo leert hij niet meer om het leren, maar omdat hij dat op dat moment nodig heeft. Met dat nieuwe platform hebben we veel te bieden.

Het betekent ook dat de SPO medewerkers een ander profiel gaan krijgen. We zijn langere tijd een leverancier uit een ivoren toren van opleidingsproducten geweest die ingevuld werden door externe docenten. Nu zijn we veel meer aan het opschuiven naar een consultancy rol, met een digitaal aanbod. We verhouden ons op een hele andere manier tot de klanten. Dat maakt ook dat je andere skills nodig hebt. Een beweging van makelaar in trainingen naar consultancy. Dat is wel iets wat tijd en veranderkracht vraagt. En ongelooflijk veel nieuwe kansen biedt voor SPO.

[Terug]