Met diverse perspectieven op de psychologie van Veranderkracht

"We willen steeds meer toe naar een vorm van zelforganisatie. Dicht bij de bewoners de beslissing nemen, binnen de gemeenschappelijke koers en de financiële randvoorwaarden. Elke lokale situatie is immers anders. Dat vinden collega’s niet altijd even gemakkelijk. Wij moeten er als management team voor zorgen dat ze zich zeker genoeg voelen om dat te kunnen doen. En dat we sturen op leren en niet alleen op KPI’s."
[lees verder]

Anne van GrinsvenManager Strategie en Innovatie | Woonzorg Nederland

"Als Geldservices moeten we breder nadenken over wat we te bieden hebben. Wat we nu doen is kort gezegd: inkomend geld tellen, controleren en dan opnieuw in omloop brengen. Maar feitelijk zijn wij een organisatie die alle live producten van banken kan faciliteren. Wij gaan dat bijvoorbeeld dit jaar doen met de geldautomaten, die gaan wij onder onze naam in eigendom nemen, we nemen ze over van de banken. Zo moet je steeds jezelf steeds op tijd opnieuw zien uit te vinden. Dat gaat natuurlijk over je strategie maar zeker ook over het meekrijgen van de mensen die bij je werken."
[lees verder]

Corstiaan EggerinkManager HR | Geldservice Nederland B.V.

"...10 jaar vooruit kijken? Volgens mij kan dat überhaupt niet meer. Je weet dat de wereld er over 10 jaar totaal anders uit ziet, ons vak er anders uit ziet, verzekeren er anders uit ziet. Dat is de enige zekerheid. Dus wat je nu kunt doen, is je organisatie zo aanpassen dat je mee kunt bewegen. Het wendbaar maken en houden van je organisatie is de belangrijkste opdracht en het belangrijkste thema."
[lees verder]

Elly PloumenGroup HR director | Achmea Holding

"Ik denk dat we allemaal vinden dat beoordelen, het woord zegt het al -bijna veroordelen– niet werkt; mensen gaan er allemaal met stress naartoe. Dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. Het gaat er om dat we ons realiseren dat we ons het hele leven moeten blijven ontwikkelen."
[lees verder]

Heleen KuijtenHR Director | Schiphol

"Veranderen en met de ontwikkeling meebewegen of –beter– daar zelf initiatief in nemen, is eigenlijk een soort kerncompetentie geworden van deze club. Dat bepaalt ook voor een groot deel ons bestaansrecht als provider van kennis, of wat dan tegenwoordig geschiktheid heet. Daar moet je ook wel het juiste type leidinggevende voor zijn. Jezelf daar goed bij voelen en ook een voorbeeldrol voor je mensen vervullen: dat werk niet iets is wat je blijft doen omdat je het altijd zo gedaan hebt. Dat je bezig blijft met hoe je je rol toekomstgericht kunt blijven invullen"
[lees verder]

Mark de WijsDirecteur | SPO

"Tegenwoordig hebben alle machinisten tablets waarop precies aangegeven is wat, waar en wanneer, wie er voor ze, en achter ze zit. De informatie-uitwisseling is direct en razendsnel. De reizigers hebben via hun smartphones direct toegang tot informatie over incidenten en verstoringen, soms sneller dan het door de NS-medewerker omgeroepen kan worden."
[lees verder]

Itai BirgerHR Director for Operations | NS Reizigers B.V.

"We willen in de nabije toekomst ook het beoordelingssysteem veranderen. Het is nu nog geënt op hoe men dat vroeger deed. Twee keer per jaar een gesprek, met goals, mid-year en end-year. Ik kan niet wachten om dat af te gaan schaffen."
[lees verder]

Eugène OostenbrinkDirector of Human Resources | Okura Hotel

"De jonge generatie wil zo snel mogelijk weten hoe ze het doen; feedback krijgen uit de omgeving, zich zo snel mogelijk kunnen ontwikkelen. Die nemen geen genoegen met één beoordelingsgesprek per jaar."
[lees verder]

Michiel van MeerDirecteur Human Resources Benelux | AON

Dankwoord

Ik ben Erica, over artificiële intelligentie en zelfvernieuwing, is het resultaat van een reeks goede gesprekken, vrijmoedige associaties en lichtvoetige woord- en beeldkeuzes. We zijn veel dank verschuldigd aan Annelies Leveling (KLM), Itai Birger (NS Reizigers), Bea Haring (EY Nederland LLP), Michiel van Meer (AON), Elly Ploumen (Achmea Holding), Heleen Kuijten (Schiphol), Frank van Gool (OTTO Work Force), Anne van Grinsven (Woonzorg Nederland), Mark de Wijs (SPO), Corstiaan Eggink (Geldservice Nederland) en Eugène Oostenbrink (Okura Hotel). Zij hielpen ons met thema's zoals big data, organisatievernieuwing en medewerkersbetrokkenheid op een luchtige manier serieus te nemen. Ook danken we onze collega's bij LTP Business Psychologists voor de ruimte en input die ze ons -bewust of onbewust- hebben gegeven.

Tot slot, dank aan jou, de lezer! Want een boek zonder lezer is als een spiegel zonder gezicht.

Jan Kwint & Marian de Joode